Hvem er Professor dr. med. Kenny De Meirleir?

Professor dr. med. Kenny De Meirleir er en av verdens ledende forskere på ME.

Han er professor i fysiologi, patofysiologi og medisin ved Vrije Universiteit, Brussel, og indremedisiner ved Himmunitas Foundation, Brussel, Belgia.  Han har over 20 års erfaring med diagnostikk og behandling av ME-pasienter.

Med over 20 års erfaring innen forsking, diagnostikk og behandling av ME-pasienter, regnes han som en av verdens fremste forskere på området. For sin forskning på områder som treningsfysiologi, metabolisme og endokrinologi har han mottatt Solvay-prisen og NATOs forskningspris. Han har publisert mer enn 600 vitenskapelige, fagfellevurderte artikler og var én av tolv internasjonale eksperter i panelet som utarbeidet de Canadiske kliniske kriteriene for ME/CFS. De Meirleir er medredaktør av boken “Chronic Fatigue Syndrome: A Biological Approach” og var medredaktør for det nå nedlagte tidsskriftet «Journal of Chronic Fatigue Syndrome». I tillegg har han vært fagfellevurderer for mer enn ti andre medisinske tidsskrifter. Han tar imot og behandler 3-4000 pasienter årlig (tall fra 2006).

KDM er en forkortelse, som brukes på bloggen og på diskusjonsfora, som henviser til han.  Han blir også av og til referert til som “The Professor”.

blog comments powered by Disqus