Om KDM

Professor dr. med.  Kenny De Meirleir er en av verdens ledende forskere på ME.

Han er professor i fysiologi, patofysiologi og medisin ved Vrije Universiteit, Brussel, og indremedisiner ved Himmunitas Foundation, Brussel, Belgia.  Han har over 20 års erfaring med diagnostikk og behandling av ME-pasienter.

Med over 20 års erfaring innen forsking, diagnostikk og behandling av ME-pasienter, regnes han som en av verdens fremste forskere på området. For sin forskning på områder som treningsfysiologi, metabolisme og endokrinologi har han mottatt Solvay-prisen og NATOs forskningspris. Han har publisert mer enn 600 vitenskapelige, fagfellevurderte artikler og var én av tolv internasjonale eksperter i panelet som utarbeidet de Canadiske kliniske kriteriene for ME/CFS. De Meirleir er medredaktør av boken “Chronic Fatigue Syndrome: A Biological Approach” og var medredaktør for det nå nedlagte tidsskriftet «Journal of Chronic Fatigue Syndrome». I tillegg har han vært fagfellevurderer for mer enn ti andre medisinske tidsskrifter. Han tar imot og behandler 3-4000 pasienter årlig (tall fra 2006).

blog comments powered by Disqus