Monthly Archives: August 2010

Ny Oslotur

Da er jeg tilbake i Oslo, reiser igjen i morgen kveld.

Posted in ME-behandling | View Comments

Ålesund

På lørdagen er det klart for en ny konsultasjon med KDM og prøvetaking. Jeg regner med å treffe noen kjente fra forumet i Ålesund. Jeg reiser i morgen tidlig og skal tilbringe en hel dag i Ålesund som turist først.

Posted in Min behandlingsblogg | View Comments

New Scientist: Virus link with chronic fatigue syndrome resurfaces

Virus link with chronic fatigue syndrome resurfaces * 12:47 25 August 2010 by Andy Coghlan The discovery of mouse virus fragments in cells from people with chronic fatigue syndrome has reinforced earlier claims that they may cause the condition. The … Continue reading

Posted in ME-behandling | View Comments

History in the making

Store hendelser på gang i ME-miljøet for tiden og historie skapes. I den sammenheng kan det være greit å se seg litt tilbake. Min historielærer sa ofte at for å forstå dagens situasjon må vi forstå hvor vi kommer fra, … Continue reading

Posted in ME-behandling | View Comments

Klassekampen: Dyre ME-testar

Les artikkelen her. “ME: Nye funn av XMRV-virus hos norske ME-pasientar aktualiserer krav om at det offentlege skal dekkja kostnadene til slike testar.” “Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet ser på dei nye funna som interessante, men svarar klart nei … Continue reading

Posted in Klassekampen | View Comments

MLV-virus funnet hos pasienter med ME

Vitenskapelig artikkel: “Detection of MLV-related virus gene sequences in blood of patients with chronic fatigue syndrome and healthy blood donors”. Les hele artikkelen her. Abstract. Støtteinformasjon. Redaktørens kommentarer. Kommentarartikkel.

Posted in MLV | View Comments

Nytt navn og ny test

Siste nytt fra VIP Dx sin nettside: “Human Gamma Retrovirus Test Now Available VIP Dx is pleased to announce the availability, beginning Monday, August 23, 2010, of the WPI licensed serology test to detect antibodies to Human Gamma Retroviruses that … Continue reading

Posted in ME-nytt | Tagged , , , | View Comments

Invest in ME: The OPENING of the WHITTEMORE-PETERSON INSTITUTE for NEURO-IMMUNE DISEASES

“Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world.” Since Annette Whittemore came to the two-day 2nd Invest in ME International ME/CFS Conference in 2007, accompanied by Dr … Continue reading

Posted in ME-nytt | View Comments