Monthly Archives: August 2008

Vart sjukare av ME-lynkurs

I Bergens Tidende står dette: http://www.bt.no/forbruker/helse/article618573.ece  Mange bra kommentarer etter artikkelen.

Posted in ME-behandling | View Comments

En ny dag med solskinn i Belgia

I dag er Sun på oppfølging 3 måneder etter at hun begynte på sin individuelle behandlig hos KDM. Jeg håper det går bra og at alle piler peker oppover. Lykke til! 😀

Posted in ME-behandling | View Comments

ME-diagnose og Kenny De Meirleir.

Professor De Meirleir er egentlig ikkje så opptatt av å snakke om “ME or not ME-that is the question”.Han er mest opptatt av å høyre sjukehistoria di, spørje deg spørsmål, og så finne ut kva slags testar han bør ta … Continue reading

Posted in ME-behandling | View Comments

"Lyme borreliose den nye store sykdomsimitatoren"

Jeg fant denne artikkelen på Internett akkurat nå.  Den er skrevet av Øystein Brorson, overbioingeniør ved mikrobiologiskavdeling, Sykehuset Vestfold og 1. lektor ved Bioingeniørutdanningen, Høgskolen i Østfold. Jeg har ikke rukket å lese hele artikkelen selv, men legger den ut … Continue reading

Posted in ME-behandling | View Comments

Diagnostikk – markørar – RNAse-L – markøren

I kveld har min kjære mann oversett (ikkje så lett å oversette alle faguttrykka…) ein del av eit intervju som ein nederlandsk pasient gjorde med Professor dr. Kenny De Meirleir.Det hadde blitt oversett til spansk,og eg fann det på ei … Continue reading

Posted in ME-behandling | View Comments

KDM og antibiotica

En del har spørsmål ang professor De Meirleir og antibiotica. Mange av pasientane hans får ikkje antibiotica. Det som er saken, er at KDM ikkje brukar så mykje antibiotica, og det er berre i begynnelsen hvis det er nødvendig.  Etterpå skal … Continue reading

Posted in ME-behandling | View Comments