Monthly Archives: July 2008

Blir friskere av kinesisk trening (Qigong)

Fra VG Nett:  ME-syke blir som regel verre av fysisk aktivitet. Men kinesisk trening gjør dem friskere, viser ny forskning. http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=197064

Posted in ME-behandling | View Comments

"Innførsel av legemidler til personlig bruk – ved forsendelse"

“Innførsel av postpakker og andre forsendelser av legemidler til eget bruk er tillatt når det dreier seg om legemidler som er lovlig ervervet i et EØS-land. Unntatt fra dette er legemidler med innhold av narkotika m.v. (1) og legemidler som … Continue reading

Posted in Min behandlingsblogg | View Comments

Nye undersøkelser i Belgia

Etter en litt lengre venteperiode enn først antatt, er det nå klart at jeg skal til Belgia for de utvidede undersøkelsene i midten av august.  Jeg ser frem til å få avklart det siste som trengs før jeg kan sette … Continue reading

Posted in Min behandlingsblogg | View Comments

Spesialitet: Diagnostisere og behandle ME- pasienter

Professor dr. Kenny De Meirleir er spesialist i å diagnostisere og behandle ME-pasienter: “Behandlingen av den enkelte pasient vil avhenge av vedkommendes unike testprofil, men omfatter seks hovedtilnærminger: 1. Gjenopprette normal immunitet 2. Fjerne mikroorganismer 3. Gjenopprette hormonbalansen 4. Gjenopprette … Continue reading

Posted in ME-behandling | View Comments