Hva er GcMAF?

Mange av professor dr. med. Kenny De Meirleir sine pasienter har fått foreskrevet GcMAF. Mange lurer på hva GcMAF er og hva det gjør. Jeg vil her prøve å forklare hva GcMAF er og hva det gjør for noe. Min informasjon er basert på andre engelskspråklige nettsider. Jeg har ingen biologisk eller medisinskfaglig bakgrunn.

GcMAf står for “The vitamin D3-binding protein (Gc protein)-derived macrophage activating factor (GcMAF)”. Gc proteinet (human group-specific component (Gc), et vitamin D-bindende protein eller Gc globulin), har en viktig fysiologisk funksjon som bl.a. inkluderer aktivering av makrofagene.

Ved en virusinfeksjon responderer normalt de hvite blodcellene som kalles makrofager ved å bokstavelig talt å spise virusene. Den naturlige faktoren som aktiverer makrofagene og ber de om å spise virusene, produseres i kroppen og heter GcMAF.

Forskning har vist at ved en HIV-infeksjon så skiller ikke kroppen ut GcMAF, noe som medfører at makrofagene ikke aktiveres. Ved å injisere GcMAF reaktiveres disse bakterie-bekjempende cellene og i løpet av relativt kort tid slår de ned infeksjonen. Den undertrykkelsen av immunforsvaret en har observert ved HIV-infeksjoner, skyldes mangelen på aktivering av makrofagene.

Forskere har dokumenter at ved å injisere så lite som bare 100 nanogram med GcMAF i en HIV- eller kreftsyk pasient, kan en øke makrofagenes mulighet til å svelge kreft eller virusceller med 30 ganger.

This entry was posted in GcMAF and tagged , , , , . Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus