Ny generalsekretær i ME-foreningen!

Ny generalsekretær i ME-foreningen!

Foreningens nye generalsekretær, Ruth Astrid Sæter, har inngått avtale og undertegnet kontrakt for en 100 % stilling, men etter eget ønske ansettes hun i 50 % stilling den første tiden. Styret og andre medarbeidere er alle meget glade over å få en så dyktig og velkvalifisert generalsekretær.

Oppgavene er mange og tunge, og ikke minst en stor utfordring. Vi ser frem til nye tanker og ideer, og et nært samarbeide for å bygge videre på grunnlaget som allerede er lagt. Mange års innsats og hard arbeid er allerede lagt ned av mange dyktige ildsjeler. Det er ingen enkel oppgave å kjempe ME-saken, men leserne skal vite at i Norge har vi oppnådd svært mye når man ser hva som skjer i andre land – selv i våre naboland.

Ruth Astrid trer til i en ny og spennende epoke med stor utvikling innen forskningen. ME-foreningen kan se tilbake på mye historikk som vi håper å få ned på papiret etterhvert.

Jeg benytter denne anledningen til å takke de mange som kjemper for ME-saken, og spesielt til de dyktige bloggerne som alle bidrar så sterkt og på forskjellige måter med fortløpende nasjonale og internasjonale nyheter, tanker og meninger – og de mange, gode kommentarene og innspill fra mange! Foreningen setter stor pris på dette fordi det viser at vi alle, pasienter og pårørende, står samlet. Og selv om du kanskje ikke orker å gjøre noe selv, kan du allikevel hjelpe ved å melde deg inn i foreningen eller oppfordre familie og venner til å bli medlem og dermed støtte den viktige saken! ME-foreningen jobber for deg, og tenk så flott det blir for Ruth Astrid å overta roret i en enda større og sterkere forening!

Varme hilsener og med stor takknemlighet,

Ellen V. Piro,
avtroppende generalsekretær og stifter av ME-foreningen for 23 år siden

GOD JUL til alle!

This entry was posted in ME-foreningen, Myalgisk Encefalopati (ME). Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus