Brev til redaktøren for tidsskriftet Bulletin of IACFS/ME

Brev til redaktøren for tidsskriftet Bulletin of IACFS/ME

23. november 2010

Tidlig i 2009 fikk jeg publisert en casestudie i tidsskriftet Journal of Clinical Pathology (1). Den artikkelen handlet om en ung tenåringsgutt som fikk diagnosen kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS) etter å ha blitt rammet av svineinfluensa (HIN1). Han var innledningsvis hardt rammet av sykdommen og utviklet en rekke symptomer i de etterfølgende ukene. Tre måneder senere var han fortsatt svært syk, og diagnosen ME/CFS kunne dermed stilles i henhold til barneversjonen av de Kanadiske kriteriene (2,3). Siden den tid har han gradvis blitt bedre, men er fortsatt ikke bra og ute av stand til å delta fullt i daglige aktiviteter eller gå regelmessig på skolen.

Her på New Zealand har vi nettopp gjort oss ferdige med enda en vinter, og allerede nå har jeg undersøkt ytterligere fem pasienter som har fått ME/CFS i kjølvannet av svineinfluensa (HIN1).

Jeg mener allmennleger må være oppmerksomme på muligheten for at ME/CFS kan oppstå etter svineinfluensa og at de må kunne identifisere risikopasienter slik at hensiktsmessige tiltak kan iverksettes snarest. Tidlig erkjennelse av sårbarhet for at dette kan skje, kan øke sjansen for at pasienten kan komme seg raskere. Enhver person som opplever en unormalt lang rekonvalesensperiode etter en akutt infeksjon trenger grundig oppfølgning. Egnede tiltak inkluderer: tilstrekkelig hvile, fravær av stress, forsiktig og lett fysisk aktivitet og en lett diett. De fleste av disse pasientene vil ha problemer med søvn, noe som gjør det nødvendig med regelmessig leggetid. Det kan også bli behov for å ta i bruk medikamenter. Fordi smerter også er et hyppig symptom, kan pasienten ta en lav dose trisykliske antidepressiva slik som nortriptylin 5mg noen få timer før leggetid. Disse enkle tiltakene kan fremme en raskere bedringsprosess.

Et annet relevant problem for pasienter som allerede har ME/CFS, eller for dem som har kommet seg, er om de skal ta den årlige influensavaksinen. Vaksinen på New Zealand inneholder også HIN1 (slik som i Norge). Generelt sett anbefaler jeg å unngå enhver vaksinasjon dersom det absolutt ikke er påkrevet fordi det synes som om vaksinasjon medfører tilbakefall hos noen pasienter. Jeg har faktisk sett flere pasienter hvert år som har fått ME/CFS etter vaksinasjon. Dette fører virkelig til et dilemma både for pasient og lege.

Det ville være interessant å høre fra andre leger om deres erfaringer, og forhåpentligvis kan dette brevet stimulere til nyttig forskning som kan bidra til å rettlede oss når vi i fremtiden skal komme med anbefalinger.

Dr. Rosamund Vallings, MB BS
Postadresse:
140, North Road, RD2 Papakura, 2582, New Zealand

Referenser:
(1) Rosamund Vallings. A case of chronic fatigue syndrome triggered by influenza H1N1 (swine influenza). J Clin Pathol 2010 63: 184-185.
(2) Carruthers BM, Van de Sande MI, et al. Myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue
syndrome: clinical working case definition, diagnostic and treatment guidelines.
J Chronic Fatigue Syndr 2003;11:7e115.
(3) Jason LA. Pediatric case definition for ME/CFS. J Chronic Fatigue Syndr
2006;13:1e44.

Bulletin of the IACFS/ME 2010;18(3):99-100. © 2010 IACFS/ME
http://www.iacfsme.org/BULLETINFALL2010/tabid/443/Default.aspx

Oversatt av Eva Stormorken med tillatelse fra IACFS/ME

This entry was posted in Dokumenter, Multimedia, Myalgisk Encefalopati (ME), Publikasjoner. Bookmark the permalink.
  • drstockmann

    Les mer om “Influensavaksiner sesongen 2010/2011” hos Statens Legemiddelverk; http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____82638.aspx

blog comments powered by Disqus