VG: Kan man bli frisk av ME?

I dagens VG er det et intervju med Vegard Bruun Wyller, overlege, førsteamanuensis dr. med. Kvinne- og barneklinikken Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, under overskriften; “Kan man bli frisk av ME?”

“En tverrfaglig gruppe forskere og helsearbeidere (Forskernettverket CFS i teori og praksis) som har lang klinisk og vitenskapelig erfaring med kronisk utmattelsessyndrom, gir her svar på noen vanlige spørsmål. “

Her ligger artikkelen som skannet vedlegg:  1 og 2.

This entry was posted in Aviser (norske), ME i Media, VG and tagged , , , , . Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus