Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge

Sintef har utarbeidet rapporten, og den presenteres for og drøftes med Helsedirektoratets fagråd for CFS/ME i det første møtet 25.02.2011

I rapporten trekker Sintef følgende konklusjoner:

  • Det er mangel på kunnskap om CFS/ME i sosial- velferds- og helsetjenesten. Få kommuner har tilbud som ivaretar behovene hos pasienter med CFS/ME.
  • Flere av helseforetakene har ikke bygget opp noe spesifikt tilbud til pasienter med CFS/ME.
  • Det er manglende enighet om og implementering av diagnostiske kriterier for CFS/ME.
  • Det er mangel på kurativ behandling av CFS/ME.
  • Det er mangel på egnede behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud for de dårligst fungerende med CFS/ME. Planene om etablering av tilbud til de aller sykeste med CFS/ME ved Oslo Universitetssykehus er ennå ikke realisert.
  • Det er mangelfull kompetanse og mangelfullt tilbud når det gjelder de spesielle utfordringene knyttet til barn og unge med CFS/ME.

-Rapporten vil gi oss et grunnlag for å evaluere satsningen, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Cecilie Daae. I mai får vi også en oppsummering av nyere kunnskapsgrunnlag som vil inngå i en endelig evaluering.

Last ned rapporten her.

Hentet fra denne artikkelen på Helsedirektoratet sin hjemmeside.

This entry was posted in Internett (norske sider), Siste nytt and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus