Medisinsk biokjemi finnes i Norge

– For noen sykdommer gir blodprøver så presise svar at diagnosen baseres ut ifra høye eller lave verdier i prøven. Det er avgjørende for å si om en person er frisk eller syk, sier Jens Petter Berg, professor og overlege ved avdeling for medisinsk biokjemi ved Ullevål universitetssykehus.

Kilde:  Dagbladet på nett 28.03.2011
For ordens skyld; uthevingen er gjort av meg.

Det er utrolig å lese denne artikkelen og lese om forskning på biomedisin, hvor det nærmest fremstilles at dette er ny vitenskap.  Her kan en lese om alt det fantastiske en kan oppdage ved hjelp av blodet knyttet til bl.a. Parkinson, Alzheimer og kreft.  For ME-pasienter som følger behandlingen til KDM basert på internasjonal forskning og biomedisin er ikke det som omtales noe fjernt som ligger langt inn i fremtiden, det er noe vi benytter oss av i dag.

This entry was posted in Siste nytt. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus