Ellen Piro hedret med Kongens forjenstemedalje

Arkivfoto

I dag, for bare noen minutter siden, ble Ellen Piro tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv ved en markering på Scandic KNA hotell i Oslo.  Ellen var invitert til en markering av 23 år som Norges ME-forening sin generalsekretær, og som takk for den kampen hun har kjempet for alle ME-syke gjennom alle disse årene.  Tildelingen kom som en stor overraskelse og det er tydelig at hun satte pris på den.

Kommenter gjerne tildelingen her på bloggen, eller klikk deg inn på ME-foreningens Facebook-side og send din kommentar og gratulasjon til Ellen der.

“Kongens fortenstmedalje i sølv blir utdelt som løn for: Særleg fortenstfull innsats over lengre tid i samfunnslivet i offentleg stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjonar eller ved anna personleg verksemd som er samfunnsnyttig (kunst, kultur, vitskap, sosialt og humanitært virke).

Særleg fortenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentleg teneste, der innsatsen ligg godt over det normale, og der vedkommande òg har vist aktiv innsats innanfor eller utanfor arbeidsplassen sin. Tenestetida må vanlegvis ikkje vere under 40 år.

Fortenstmedaljen i sølv kan òg bli tildelt ein samfunnsborgar dersom livsinnsatsen kan stå som eksempel for andre, sjølv om innsatsen til vedkommande ikkje kjem inn under det som er nemnt i pkt. 1 og 2.” [Kilde:  Kongehuset.no]

This entry was posted in ME-behandling, Siste nytt. Bookmark the permalink.
  • http://lhkpasientfora.org/?p=2853 Store ting på gang rundt ME-saken | LHK Pasientfora -Sammen er vi sterke!

    […] ♦ ~SerendipityCat~ ♦  ~ME Nytt~ ♦ Marias Metode ♦ Dr. Stockmann […]

blog comments powered by Disqus