Innførsel av medisiner og kosttilskudd

Det er noen som lurer på hvordan man skal forholde seg til kjøp av legemidler fra utlandet.  Jeg har tidligere skrevet litt om det her.  Jeg har snakket med Tollvesenet og Legemiddelverket, og her er de reglene man i korte trekk må forholde seg til.

Hvis du sitter i Norge, bestiller og får tilsendt medisin fra EØS-området (EU + EØS):
– medisinen må være lovlig ervervet i et EØS-land.
– medisinen trenger ikke å være til salgs i Norge.
– du kan kun bestille og motta opp til 3 måneders forbruk.
– du får MVA-påslag på varens verdi og frakt (på 25%).  Hvis du ikke fortoller varen selv kommer utgifter i forbindelse med fortolling.
– du må kunne dokumentere overfor Tollvesenet at varen er lovlig innkjøpt.  Dokumentasjon kan for eksempel være kvittering fra apotek/utsalgssted eller resept med påtegning fra apoteket.

NB!  Egne regler gjelder for legemidler med innhold av narkotika (som f.eks. sovetabletter) eller som regnes som dopingmidler.  Kontakt Tollvesenet hvis det er aktuelt.

Hvis du drar til utlandet og personlig innfører medisin fra EØS-området (EU + EØS):
– medisinen må være lovlig ervervet i et EØS-land. 
– medisinen trenger ikke å være til salgs i Norge.
– du kan kun ta med opp til 1 års forbruk inn til Norge
– du har en frigrense opp til kr 6000.  Overstiger medisinen frigrensen får du et MVA-påslag på varens verdi (på 25%).  Les mer om frigrensen lenger ned.
– du må kunne dokumentere overfor Tollvesenet at varen er lovlig innkjøpt.  Dokumentasjon kan for eksempel være kvittering fra apotek/utsalgssted eller resept med påtegning fra apoteket.

NB!  Egne regler gjelder for legemidler med innhold av narkotika (som f.eks. sovetabletter) eller som regnes som dopingmidler.  Kontakt Tollvesenet hvis det er aktuelt.

Angående frigrensen på kr 6000:
  Frigrensen betyr at du kan ta med deg medisiner totalt for en verdi opp til kr 6000 inn til Norge, uten å måtte fortolle.  Frigrensen gjelder kun ved personlig innførsel og du må ha oppholdt deg utenfor rikets grenser i over 24 timer.

 

Eksempel #1
Innfører du en type medisin som koster kr 8000, kommer det toll på hele beløpet.

Eksemple #2
Innfører du to typer medisin som totalt koster kr 8000, men som hver for seg koster hhv. kr 5900 og 2100, kan du innføre den ene typen medisin som en del av fribeløpet (tips:  velg da den av de to som ligger nærmest, men under, frigrensen i pris).  Det kommer da toll på den av de to typene som ikke innføres som en del av fribeløpet.

Kosttilskudd

Det er toll på alle typer kosttilskudd. 

Det er 14% MVA på kosttilskudd (regnes som mat).  Det er rundt kr 32 per kg i toll for kosttilskudd.  Hvis du får det tilsendt per post er det 25% i MVA på fraktbeløpet.  I tillegg kommer et tollbehandlingsgebyr.

 

KDM bruker blandt annet VSL#3 som en del av sin behandling.  VSL#3 er ikke medisin og jeg regner med at det derfor er definert som kosttilskudd.

Trykk på linkene under for å se kontaktinfo for Legemiddelverket og Tollvesenet:

Legemiddelverket
Tollvesenet

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus