Partiet Høyre skuffer igjen!

På årsmøtet i Trondheim Høyre i 2009 ble flere resolusjoner (= politiske forslag), som omhandlet situasjonen til ME-syke, forskning og vitenskapelig behandling av ME, ikke behandlet. I dag og i morgen er det årsmøte i Sør-Trøndelag Høyre, og det samme kommer til å skje der: Flere resolusjoner, som handler om å bedre forskning på ME, vitenskaplig behandling og støtte til vitenskapelig behandling av ME i utlandet, vil bli forkastet. Forslagene vil ikke en gang bli presentert for medlemmene og vurdert.

Partiet har til nå ikke vært tilstede i debatten om ME, og det virker som om de vil fortsett med skylappene på. Det politiske partiet som selv sier at de setter enkeltmenneske i sentrum, og ønsker sosiale sikkerhetsnett for de som virkelig trenger det, svikter totalt nok en gang. Det virker som om de ikke ønsker å gjøre noe for en av de (den?) gruppene Staten Norge og helsevesnet har sviktet mest i løpet av de siste årene. ME er rett og slett ikke viktig nok for et av Norges største politiske parti.

Konklusjonen er: Hvis du ønsker en politikk som bedrer vilkårene for ME-syke, samt forskning og behandling på denne sykdommen, er ikke Høyre partiet for deg. Arbeiderpartiet er ikke noe bedre, for de har hatt makten de siste 2 stortingsperiodene uten å gjøre noe. Men ulikt Høyre, har de da for syns skyld tatt med en post om ME-behandling og rett til dette i utlandet i sitt partiprogram.

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
  • Sun

    Så trist då!!!
    Mvh Sun

blog comments powered by Disqus