Kreftsyke skal få tilbud om eksperimentell behandling i Norge

TV2-nyhetene hadde nå nettopp en oppfølging på denne saken.

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier i innslaget at Helsedirektoratet vil hjelpe kreftsyke, som ikke har hatt effekt av behandling i Norge, med å finne behandlingsmetoder i utlandet. Det er aktuelt å tilby kreftpasienter utprøvende behandling i Norge. Dette skjer samtidig som Helsedirektoratet nekter å hjelpe alvorlige ME-syke med samme type behandling. Det finnes vitenskapelig dokumentert behandling som kan hjelpe veldig mange ME-syke.

I en annen reportasje snakker enken etter Steinar Lem ut om at Norge har et kvakksalverproblem. Dette gjelder ikke bare kreftsyke, det gjelder i aller høyeste grad også for ME-syke. “Treningsopplegget” LP er i aller høyeste grad tvilsomt og spekulativt og utnytter syke folk sin dømmekraft.

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus