I Nav-trøbbel etter blogging

“Å blogge har gitt ME-syke Annika Dørum glede i en utfordrende tilværelse. Nå ser det ut til at bloggingen gir henne vanskeligheter.”

Lese hele saken på Ringerikes Blad sin nettside.

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
  • Abrakadabra

    Nå kan alle uføretrygdede bloggere risikere å miste uføretrygden sin!

blog comments powered by Disqus