Fra Klassekampen: “Strid om blodtest”

“Nye forskingsfunn gir grunnlag for å testa blodgivarar for virus som kan spreia Kronisk Utmattingssyndrom (ME). Men Helsedirektoratet seier nei.” Hentet fra Klassekampen 17. juli 2010

Jeg fant ikke artikkelen på Klassekampen sin nettside, men den kan lastes ned og lese i sin helhet her.

This entry was posted in Klassekampen. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus