Nytt navn og ny test

Siste nytt fra VIP Dx sin nettside:

“Human Gamma Retrovirus Test Now Available

VIP Dx is pleased to announce the availability, beginning Monday, August 23, 2010, of the WPI licensed serology test to detect antibodies to Human Gamma Retroviruses that include XMRV and its variants human MLV-related viruses.”

This entry was posted in ME-nytt and tagged , , , . Bookmark the permalink.
  • TEGE

    Ligger ikke på latsiden der igården..!
    At KDM samarbeider så tett med de er heller ingen uting..
    – For oss pasienter: Snakk om å få lov til å være med ifront;-)

blog comments powered by Disqus