Penicilin, B-12-vitaminer og AIDS-medisin mot ME

Følgende sitat er hentet fra http://uit.no/getfile.php?PageId=1492&FileId=950

“En professor med legevitenskapelig bakgrunn, Dr. med. Kenny De Meirleir, Himmunitas Foundation i Brüssel, bruker penicillin i store doser, B-12vitaminer, bakterievekstregulering, ph-regulering, avgiftning, anti-virusmidler, for eksempel Nexavir og Valcyte – kjent i Danmark som AIDS-medisin – med mer, som i noen tilfeller gir bedring for ME/CFS-pasienter. 4-5 danske pasienter reiser dit.”

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus