– Hvorfor er ikke Snåsamannen eller Märtha Louise invitert?

– Hvorfor er ikke Snåsamannen eller Märtha Louise invitert?

ME-pasienter reagerer på programpost foran konferanse om kronisk utmattelsessyndrom i Tromsø.

To leger ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ble onsdag anmeldt til Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Det skjer i forkant av den regionale medisinske konferansen om kronisk utmattelsessyndrom (ME, også kalt CFS) som arrangeres i Tromsø 4. og 5. oktober.

De to anmeldte legene sitter i programkomiteen og har det faglige og vitenskaplige ansvaret for innholdet i programmet.

Udokumentert
Halvard Norang fra Bodø som har anmeldt legene, reagerer sterkt på at et selskap som driver med behandlingsformen «The Lightning Process» får plass i programmet. Behandlingen går i korthet ut på at man forsøker å lære pasienter til at de selv kan velge å bli friske gjennom endret tankemønster.

Behandlingen er omstridt i pasientgruppen, og mangler vitenskaplig dokumentasjon.
– Etter at programmet ble kjent i vår, var det mange som reagerte på at den bedriften hadde blitt tatt inn i programmet og fått en såpass framtredende plass, sier Halvard Norang til Nordlys.
Han er selv ME-syk og har også en sønn som lider av syndromet. Norang sier han valgte å gå til anmeldelse som følge av de mange reaksjonene han har fått fra andre med ME.

Bør settes krav
Han mener UNN burde ha satt høyere krav til hvem som fikk promotere seg på konferansen.

– Det fremstår rart at det er en praksis man har på UNN at man kan invitere inn alskens behandlere. Det bør være et generelt krav om vitenskaplig dokumentasjon. Hvor skal ellers grensene gå? Hvorfor er ikke Snåsamannen eller Märtha Louise invitert? spør han.
Han har ikke prøvd behandlingsformen selv, men kjenner andre som har forsøkt den uten hell.
Metoden er omstridt fordi den tar i bruk kognitive metoder på en lidelse som ifølge biomedisinsk forskning er organisk.
– Det er sinne og fortvilelse blant ME-pasienter som føler at de overhodet ikke blir tatt på alvor av det norske helsevesenet, sier Unn Elin Andreassen, Norges ME-forenings representant i Nordland. Hun støtter anmeldelsen, og oppsummerer frustrasjonen blant pasientene slik:
– ME er en alvorlig, fysisk sykdom, som rammer både sentralnervesystemet og andre organiske systemer. Likevel anbefaler helsepersonell at man skal tenke seg friske ved hjelp av en scientologiliknende metode som gjør mange sykere, sier hun.

Åpent sinn
Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør i Helse- og sosialdirektoratet synes det er trist at pasientene reagerer såpass sterkt, og stiller seg undrende til selve anmeldelsen.

– Pasientloven legger jo til grunn at helsepersonell skal legge vitenskaplig dokumenterte resultater til grunn for behandlingen de gir, men jeg kan ikke skjønne at vi ved å ha denne tematikken oppe ved en konferanse også har tatt metoden i bruk, sier Aarseth. Han maner til et åpent sinn når det kommer til behandling av det alvorlige syndromet.
– Det er jo mange ting innenfor dette feltet som ikke viser vitenskaplig dokumentasjon, og hvis vi ikke skal undersøke noe av dette, kommer vi i hvert fall ikke videre, sier han.
Det lyktes ikke Nordlys å komme i kontakt med arrangørene av konferansen onsdag kveld

Nordlys 15. september 2010

This entry was posted in Region- og lokalaviser. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus