Stor artikkel om ME, LP og UNN-konferansen i Nordlys

Stor artikkel om ME, LP og UNN-konferansen i Nordlys:

http://merutt.wordpress.com/2010/10/02/02-10-stor-artikkel-om-me-lp-og-unn-konferansen-i-nordlys/
Vi som har ME kjenner oss ikkje alltid igjen i beskrivelsen av sjukdomen,
-det er vi etter kvart blitt ganske vandt til…

Live Landmark hadde nok Utbrenthet eller djup depresjon og IKKJE ME:

Live Landmark:
“– Hvorfor denne redselen, dette sinne? Jeg er ingen mystiker
med et budskap med religiøse overtoner som tar livet av
folk, slik de hevder. Som ME-pasient mister du først helsen.
Så livsgrunnlaget. Deretter ryker det sosiale livet. Etter hvert
frykter du for at du mister familien. Du klarer ikke å føle eller
ta imot kjærlighet.
Til slutt har du kanskje mistet deg selv.
Når dagene handler om å overleve, og du ligger på en institusjon,
har du et liv da? Viss LP kan hjelpe noen, og det gjorde
meg frisk, så må dette forskes på?”

Kvar i Diagnosekriteria for ME står det at : ”Du klarer ikke å føle eller
ta imot kjærlighet.”????

Internasjonalt diagnosekriterie for ME(Myalgisk Encefalopati):

Canada-definisjonen :
http://www.me-forening.no/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=59

Vi veit at det er veldig mykje sammenblanding av tilstander og diagnoser:

Depresjon:

http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&view=article&id=5065:symptomer-pa-depresjon&catid=119&Itemid=69

Utbrenthet:

Når man beskriver utbrenthet, er det tre begreper som er sentrale:

• Følelsesmessig utmattelse
• Følelsesmessig distansering
• Redusert personlig yteevne

http://nhi.no/livsstil-og-helse/livsstil/diverse/utbrenthet-18273.html

Diagnose

Utbrenthet er ikke en egen diagnose. Blir man sykmeldt av tilstanden, står det derfor noe annet på sykmeldingen; for eksempel kronisk utmattelsessyndrom.
http://www.utbrenthet-kronisk-utmattelse.no/utbrenthet

Kronisk utmattelsessyndrom:
http://www.nettpsykiateren.no/article.asp?artID=35

NB: Kronisk utmattelsessyndrom er IKKJE det same som ME (Myalgisk Encefalopati)!!!

ER DET BERRE VI SOM HAR ME SOM FORSTÅR DETTE?????

Mvh Sun

This entry was posted in Region- og lokalaviser. Bookmark the permalink.
  • http://www.serendipitycat.no ~SerendipityCat~

    Det kan i alle fall føles som om vi er de eneste som forstår dette skillet…
    Jeg merker at folk rundt meg ofte blander sammen utbrenthet og ME for eksempel, og det blir selvfølgelig helt feil.

    Bra at du skriver om disse forskjellene.

blog comments powered by Disqus