Den europeiske ME-alliansen krever at det nedlegges forbud mot at ME-pasienter får gi blod

Smitterisiko for millioner av europeiske borgere
Den europeiske ME-alliansen (EMEA) ber Europas helseministre om øyeblikkelig å iverksette et forbud mot blodgivning fra pasienter som har fått diagnosen myalgisk encefalomyelitt (ME) i Europa.

Dette skjer som en følge av de britiske myndighetenes vedtak om å utstede et permanent, livslangt forbud mot at ME-pasienter (inkludert de som er ”friske”) kan gi blod. Alliansen har skrevet brev direkte til EUs Helsekommissær med anmodning om å iverksette et slikt forbud.

Det britiske forbudet kommer etter at det samme ble gjort i Canada og New Zealand. I USA har den amerikanske blodbanken (AABB) rådet sine medlemsorganisasjoner til aktivt å oppfordre potensielle blodgivere som har fått diagnosen ME til ikke å gi blod eller blodprodukter. Og det amerikanske Røde Kors har ikke bare implementert den amerikanske blodbankens anbefalinger, men gått enda lenger og beordret at blodgivere som forteller at de har hatt den medisinske diagnosen ME, ikke kan gi blod på ubestemt tid.

I Europa har den nasjonale blodbanktjenesten på Malta bedt pasienter som har hatt eller har ME om å avstå fra å gi blod på permanent basis, og det Belgiske Røde Kors har en tid nektet å akseptere ME-pasienter om blodgivere.

EMEA tror at et slikt forbud ikke bare er klokt, men et nødvendig og viktig skritt som må tas frem til mer forskning foreligger. Ellers vil det foreligge en stor risiko for blodsikkerheten og for europeiske borgeres helse.

Grunnen til å forby blodgivning fra pasienter med diagnosen ME kommer, ifølge EMEAs syn, som en konsekvens av at biomedisinsk forskning har vist at det finnes et mulig infeksiøst virus som kan smitte via blod.

Etter at Whittemore Peterson Institute, National Cancer Institute og Cleveland Clinic publiserte sitt funn om en mulig forbindelse mellom ME og et gammaretrovirus – xenotropt murint leukemi-relatert virus (XMRV) – i tidsskriftet Science i oktober 2009, er flere forskergrupper nå aktivt engasjert i replikasjons- og valideringsstudier.

EMEA har også foreslått at europeiske helseministre kommer sammen i London i mai 2011, samtidig med den 6. internasjonale biomedisinske forskningskonferansen i regi av Invest in ME, for å treffe ledende eksperter og lytte til den nyeste biomedisinske forskningen på ME samt erfaringer med å diagnostisere og behandle denne sykdommen.

Den europeiske ME-alliansen tror at situasjonens alvorlighetsgrad, og risikoen for befolkningen, rettferdiggjør et øyeblikkelig forbud mot blodgivning fra ME-pasienter for å sikre at man unngår en større smittespredning, slik at infeksjon kan unngås.

The European ME Alliance
10. desember 2010
www.euro-me.org
European ME Alliance (EMEA)

Last ned dokumentet som pdf-fil her.

This entry was posted in ME-nytt and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus