Nrk.no – Tok virustest, fikk ikke gi blod

“Blodbanken i Oslo tar ikke sjansen på å la tidligere ME-syke eller personer med påvist XMRV-virus gi blod, til tross for at helsemyndighetene tillater det.” (Kilde:  NRK.no)

This entry was posted in Internett (norske sider), ME i Media. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus