Skal Stanford University lede vei?

Skal Stanford University lede vei?

Dr. Montoya med gode nyheter!
Professor dr. med. José Montoya, ansatt ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Stanford University, USA, har forsket på ME/CFS i flere år. Blant annet har han prøvd ut valganciclovir (antiviralt medikament).

En av pasientene som deltar i hans forskningsstudie (se nedenfor) mottok i går brev fra dr. Montoya. Budskapet var som følger: De skal utvide Infeksjonsmedisinsk avdeling for å kunne forske på alle typer virus og bakterier samt retrovirale faktorer som forårsaker ME/CFS, kronisk Lyme-sykdommen (infeksjon etter flåttbitt), multippel sklerose og andre kroniske sykdommer som er assosiert med infeksjon, inkludert smittestoffer som borrelia (flått), HHV-6, toksoplasmose (fra katt), sopp og XMRV! Dr. Montoya skriver i brevet at:

”Vårt mål er å sørge for at pasientene blir tatt på alvor av helsepersonell og at de blir fullt integrert i det tradisjonelle medisinske fagfeltet. Vi planlegger å identifisere biomarkører og finne frem til andre tester som kan ha diagnostisk verdi for disse sykdommene, slik at det blir mulig å komme frem til egnende behandlingstiltak som kan skreddersys til hver enkelt pasient, og på den måten sette en stopper for pasientenes lidelser.”

Hvordan dr. Montoya startet sine forsøk med valganciclovir
Valganciclovir brukes vanligvis til behandling av virustyper innen herpesfamilien: cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV)(gir kyssesyke) og human herpes virus 6 (HHV-6). Infeksjoner med disse virusene rammer vanligvis pasienter som har et sterkt svekket immunsystem, slik som pasienter med kreft eller som har vært gjennom organtransplantasjon. Dr. Montoya har i flere år benyttet dette legemidlet for å behandle pasienter med infeksjoner forårsaket av disse virusene. En dag i 2004 ble han oppsøkt av en kvinne med ekstremt høyt antistofftiter mot tre typer herpesvirus i blodet. Da hadde denne kvinnen hatt CFS/ME i fem år. Hun hadde også forstørrede lymfekjertler. Etter dette funnet bestemte han seg for å prøve ut valganciclovir på denne ene pasienten. Kvinnen ble mye bedre, og etter denne oppdagelsen bestemte han seg for å forske mer på valganciclovir og CFS/ME.

Forskningsstudie på CFS/ME på Stanford University
http://www.prohealth.com/library/showarticle.cfm?libid=15395

Når kommer resultatene fra denne studien?

Dr. Montoya og hans team ved Stanford holder på med det mest omfattende forskningsprosjektet på CFS/ME noen gang. Dette er en studie som startet opp i juli 2010 og skal pågå i fire måneder, eventuelt mer. Personer fra California kunne delta dersom de hadde kronisk utmattelse (i mer enn 6 måneder) og ikke hadde tatt antibiotika eller antivirale midler den siste måneden før blodprøvetidspunktet (og ikke hadde fått kronisk utmattelse som følge av kreft). For alle som meldte seg frivillig, var det gratis å ta blodprøver og få svar på prøvene. Det vil ta 6-12 måneder før man får svar på prøvene, noe avhengig av hvor lenge studien kommer til å pågå. Pasienter med Lyme-sykdommen ble ikke utelukket. Det skal gjøres en blodtesting av mer enn 60 ulike typer smittestoffer (virus, bakterier etc., se listen nedenfor):
XMRV
EBV
HHV6
HHV1
HHV2
CMV (HHV5)
several strains of Lyme Disease
Chlamydia Pneumoniae
Babesiosis (several strains)
Bartonella (several strains)
Ehrlichiosis
Rickettsia
Mycoplasma
Enovirus … med mer!!

Eva Stormorken
15.12.10

This entry was posted in Forskning på ME and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus