Kan kunnskap fra HIV-forskning overføres til XMRV?

I dag leste jeg at en AIDS-syk amerikaner, som er bosatt i Berlin, gjennomgikk en beinmargtransplantasjon pga leukemi og fikk celler som er resistente mot virus.

“I dag, snart fire år etter beinmargstransplantasjonen, er pasienten fri for hivviruset. Det ser ikke ut til at viruset gjemmer seg noe sted i pasientens kropp, konkluderer tyske forskere som har sett nærmere på saken.” Dette er omtalt i dagens VG.

I en langt bedre artikkel hos Wall Street Journal (WSJ) er det samme oppsiktsvekkende resultatet omtalt.  I den gode artikkelen skrives det også om gode resultater med medikamenter som i praksis medfører det samme som en gen-mutasjon.

Illustrasjon hentet fra Wall Street Journal Online

Til venstre kan en se hvordan en mutasjon kan hjelpe og beskytte mot HIV-viruset.   De fleste HIV-strengene må binde seg til molekylet CCR5 for å komme inn i cellene.  Ved å blokkere CCR5, dvs å ta det bort fra celle-overflaten, hindrer en viruset fra å komme inn i cellen.  Ca 1% av alle europeere og langt flere nord-europeere har en medfødt gen-mutasjon som medfører at viruset ikke kan feste seg til cellene pga at CCR5 ikke er på celleoverflaten.  En medisin fra Pfizer kan sørge for samme effekt hos mennesker uten denne mutasjonen.

På samme måte som at HIV-viruset er også XMRV-viruset avhengig av reseptorer for å trenge inn i cellene.  Alle celler i kroppen har reseptorer for XMRV-viruset.  Det jobbes nå med en vaksine “mot” XMRV.  Det vaksinen sørger for er at viruset ikke kan sette seg på reseptorene og infisere cellene.  Er man vaksinert vil man ikke få XMRV.

This entry was posted in Aviser (norske), Aviser (utenlandske), Forskning på ME, Internett (norske sider), Internett (utenlandske sider), VG, XMRV. Bookmark the permalink.
  • http://topsy.com/trackback?url=http%3A%2F%2Fdrstockmann.com%2Fwp%2F%3Fp%3D1397&utm_source=pingback&utm_campaign=L2 Tweets that mention Kan kunnskap fra HIV-forskning overføres til XMRV? – Dr. Stockmann — Topsy.com

    […] This post was mentioned on Twitter by Sky Beach, drstockmann. drstockmann said: Kan kunnskap fra HIV-forskning overføres til XMRV? – Dr. Stockmann http://t.co/LSPrNB5 […]

blog comments powered by Disqus