Frigi all info om ME!

I Storbritania har myndighetene bestemt at innholdet i en del dokumenter relatert til ME og CFS skal hemmeligholdes og gjøres utilgjengelig for offentligheten.  Dette inkluderer korrespondanse med medisinsk fagpersonell.  Dokumentene er arkivert i Nasjonalarkivet og skal holdes hemmelige i 78 år  før offentligheten får tilgang til hva som står i dem.  Denne underskriftskampanjen ber deg støtte initiativtakernes krav om at all den informasjon som er hemmeligholdt, blir gjort fritt tilgjengelig.  De tror at hvis denne informasjonen frigies, så kan det gi ledetråder som kan føre til effektive behandlinger og forhåpentligvis en kur for denne fryktelige tilstanden, som rammer millioner av mennesker verden over.

This entry was posted in Diverse, ME-nytt, Myalgisk Encefalopati (ME) and tagged , , , , . Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus