Professor Kenny De Meirleir og resultat

Har blitt ein del spørsmål ang Professor KDM og resultater her på bloggen, så kanskje vi kan finne fram litt om det?
De Meirleir var med og laga “Canadakriteria” (ME-kriterier til hjelp for legar, slik at dei kan gi rett diagnose)

http://www.me-forening.no/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=63

Dette er frå verdenskonferansen om ME som var i Oslo i oktober-07, der Prof.De Meirleir var ein av forelesarane (trykk på namnet til den du vil sjå meir om):

http://www.me-forening.no/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=85

Her er ein av presentasjonane til KDM.

På slutten av denne linken finn du nokre eksempel på pasienter frå The Professor sin “file”:

http://www.imabis.org/media/sfc_2006_meirlier.pdf

http://www.mefmaction.net/Portals/0/doc … irleir.pdf

http://www.immunesupport.com/library/showarticle.cfm?id=8489&T=CFIDS_FM&B1=EM111407C

http://www.menin.no/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=3513

http://www.redlabs.be/red-labs/our-science/chronic-fatigue-syndrome.php (mykje info om du trykker i margen)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22De%20Meirleir%20K%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus

http://www.hetalternatief.org/HHV6-konferentie%202008%20459.htm

(om du trykker på namnet til Prof.De Meirleir kan du høyre om behandlingsformer/resultat av ME/CFS)

http://www.menin.no/phpbb/viewtopic.php?f=23&t=3763 (4 sider med diverse )

De Meirleir var også på NRK Puls 2. juni i år:

http://www1.nrk.no/nett-tv/indeks/133872

Mykje å studere på her…

Du har sikkert sett på alle innlegga/linkane på denne bloggen (sjå i margen) og kommentarane under innlegga…

Saken er vel den at her i Norge er vi kanskje av dei første som er under behandling av De Meirleir…Men han har forska på ME i ca 20 år, har masse erfaring, har utreda/behandla meir enn 11000 ME-pasientar, og mange har blitt friske. Forskningsstudiene eg viser til fortel ein god del om det.

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus