Helse Nords Selvangivelse

26.08.2010: Det vises til Oppdragsdokumentet for UNN HF i 2010 ang:
Rapportere status for adekvate tilbud om diagnostisering, behandling og rehabilitering til pasienter med CFS/ME innen utgangen av 2.tertial. Rapporten skal vise tilbud til pasientgruppen, hvilken type tilbud, antall pasienter som er henvist og antall pasienter som er gitt et tilbud i helseregionen.

Hentet fra ME-press sin nettside.  Les hele artikkelen der.

This entry was posted in Siste nytt. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus