Reportasje om M.E. i Adresseavisen 23. februar 2009

I dagens utgave av Adresseavisen er det et 2-siders oppslag om Fibromyalgi og M.E.

Både Harald Nyland og Ellen Piro er intervjuet.  Begge er sitert med sitat som kan være med på å endre folks oppfatning av M.E. som en “psykisk latmannssykdom” som kan løses med 3 dagers LP.  Ellen står fast på at hun mener at M.E. er en nevrologisk sykdom som kan være utløst av en infeksjon.  Nyland avviser at M.E. har en psykisk årsak: 
“–Ny norsk forskning har vist at de som får ME er psykisk friske. Jeg er overbevist om at ME er et nevrologisk syndrom.”

Dessverre så er ikke reportasjen fra Adresseavisen tilgjengelig på Internett.

This entry was posted in Aviser (norske), ME i Media, ME-behandling, Region- og lokalaviser. Bookmark the permalink.
 • http://alvaisvingen.wordpress.com alva

  Det står også om ME og fibromyalgi i Bergens Tidende og Aftenposten i dag.

 • http://kloss.wordpress.com Alva

  Jeg glemte å legge inn link.
  Aftenosten her:
  http://www.aftenposten.no/helse/article2941691.ece
  Jeg fant ingen link til Bergens Tidende, men jeg har skrevet litt om det i bloggen min :http://kloss.wordpress.com

 • drstockmann

  Takk Alva.

  Dette er nok den samme artikkel som ble trykt i Adresseavisen, men der var det gjort noen mindre tilleggsinervju med bl.a. Ellen Piro. Jeg regner med at den samme artikkelen kanskje er å finne i Stavanger Aftenblad også.

blog comments powered by Disqus