INVITASJON TIL Å DELTA I ET FORSKNINGSOPPLEGG

Jeg er for tiden i gang med en masteroppgave ved Høgskolen i Volda og ønsker i den forbindelse å komme i kontakt med deg som kan tenke deg å være med på et intervju av 1 – 2 timers varighet i løpet av våren 2009.  I studien ønsker jeg å få innblikk i hvordan du som ME-syk opplever kontakten med helsevesen og NAV.  Jeg er på jakt etter deg som har fått diagnosen ME av en norsk spesialist på sykdommen innenfor de siste ti årene.  Du kan godt ha vært syk lenger enn dette.  Jeg ønsker å komme i kontakt med menn og kvinner i aldersgruppen 30-60 år.  Du må enten ha søkt om eller fått innvilget (tidsavgrenset) uførepensjon eller søkt om/vært gjennom yrkesrettet attføring via NAV.  

Om en av dine nærmeste pårørende kan tenke seg å være med på et tilsvarende intervju også er det fint.  Dette er ikke et krav for at du skal delta, men jeg mener pårørende har en stemme i dette bildet og vil gjerne få frem denne også.  Intervjuene vil bli tatt opp på bånd, men i den ferdige oppgaven vil det ikke være mulig å kjenne igjen deg som enkeltperson.  Det vil kun være jeg som har tilgang til råmaterialet og det vil bli oppbevart nedlåst og trygt.  Du kan når som helst trekke deg fra studien uten å måtte forklare noe som helst.  Unntaket er når oppgaven er ferdig skrevet og levert i november 2009.

Av praktiske hensyn ønsker jeg at du bor i ett av følgende områder:  Trondheimsområdet, Bergensområdet, Osloområdet eller i Møre og Romsdal.  Intervjuet kan vi enten foreta hjemme hos deg eller et annet sted vi blir enig om.  Tror du dette kan være noe for deg?  Ønsker du å vite mer?  Da kan du ta kontakt med meg på e-post gbringsli@yahoo.no eller via mobiltelefon 92 83 26 61.

Med vennlig hilsen
Gunn Bringsli


Dette synes jeg så interesant ut, så jeg har allerede meldt meg.  Jeg håper flere deler min oppfatning og melder seg til denne undersøkelsen.

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
 • Anonymous

  Til Gunn:
  * Innen hvilket fagfelt tar du masteren din?

  * 1-2 timer kan være altfor mye for mange (de fleste?) ME-pasienter. Hvis dette er nødvendig, når du kun de friskeste. Du bør kanskje vurdere om det er mulighet for at du kan fordele intervjuet over mindre bolker over tid? Gjerne med dager/ukes mellomrom, slik at man kan ha tid til å innhente seg mellom hver gang…

 • http://viktorviktorsen.blogspot.com Viktor Viktorsen

  Samme tenkte jeg på. Evnt. kanskje ta intervju med lydopptak over telefon.

  Jeg lurer på hvordan lydopptakene blir oppbevart etter at undersøkelsen er avslutte`? Blir de da fremdeles oppbevart nedlåst og trygt – i tilfelle for hvor lenge da, eller blir de destruerte?

 • Gunn

  Intervjuene kan deles opp, men å strekke det over mange dager blir vanskelig rent praktisk. Det følger desverre ikke forskningsmidler med når man ta mastergrad. Alt må finansieres selv.
  Jeg har tiltro til at de som melder seg kjenner med seg selv at de tåler et intervju på 1-2 timers varighet. Jeg vet at de som lever med ME blir gode til disse vurderingene etterhvert. Om noen kjenner til Fatigue-skalaen som ligger på ME-foreningens hjemmesider er det de som vurderer funksjonsnivået sitt på minst 30 % jeg vil snakke med. Av etiske og praktiske grunner tror jeg de som er dårligere blir for syke til å tåle det. Da må studien min legges opp annerledes. Så til Viktor som lurer på lydbåndopptakene. I løpet av noen dager etter intervjuet blir lydbåndopptakene transkribert og anonymisert. Dvs at de blir skrevet ned på papir. I den prosessen vil jeg også fjerne enhver mulighet for at noen kan bli gjenkjent. Navn, bosted osv blir endret. Selve lydbåndene må jeg oppbevare til studien min er ferdig i desember, men de vil bli låst ned i sikkerhet. Etter denne tid vil alt transkribert materiale og lydbåndeopptakene bli brent. Det skjer fysisk ved bål i hagen der jeg står som brannsjef 🙂 Mastergraden er i “Meistring og myndiggjering” og er gjennom institutt for samfunnsfag på høgskolen i Volda. Vi har lært mye om hvilke prosesser som virker posisitivt og negativt både mennesker mellom og mellom mennesket og samfunnsinstitusjonene. Om noen vil lese mer finner de info om studiet på http://www.hivolda.no og så er det bare å klikke seg fram til masterstudiene.

 • http://viktorviktorsen.blogspot.com Viktor Viktorsen

  hehe Mange takk for detaljert prosessbeskrivelse!
  Høres trygt nok ut det.

  Selv har jeg litt erfaring med opptak via telefon. Det forutsetter tlf med høytalerfunksjon. Ved siden av denne legger du mobiltelefonen. Søk på “spill” – der etter trykker du inn på “lydopptak”. Eller man kan bruke båndopptaker ved siden av høytalerfunksjonen på den vanlige telefonen. Kanskje best å trene litt for å teste ut dette hvis du ikke ha forsøkt det før.

  Ovennevnte metode ville spart deg masse reiseutgifter m.m. Samtidig kan det være energibesparende for pasienten å slippe “ta seg sammen” overfor deg.

  Med mindre det er en forutsetning at du MÅ SE pasientene du skal intervjue?

 • Anonymous

  Takk for svar.

  Jeg syns det er leit at ikke hele bredden av pasienter kommer med i en slik undersøkelse, men forstår selvfølgelig de praktiske begrensningene. Håper imidlertid at det vil komme godt frem på det ferdige resultatet at dette ikke omfatter de hardest rammede.

  Ønsker deg lykke til med oppgaven.

 • Sun

  Kanskje dei som blir intervjua var blandt dei sjukaste pasientane den gangen for mange år sida då helsevesenet/trygd(NAV) kom inn i bildet for dei også…
  Så vi har vel alle hatt erfaring med den biten….

 • Sun

  Hei Gunn 🙂

  Lykke til med prosjektet!

 • http://glamaalhambra.wordpress.com/ glama

  Dette syns jeg var utrolig flott Gunn!

  Håper du får god respons. Funksjonsnivået mitt er for tiden litt utenfor din målgruppe, men jeg skal passe på å nevne det for andre som kan være aktuelle. Lykke til! Håper du får god oppmerksomhet om funnene dine.

 • http://glamaalhambra.wordpress.com/2009/03/20/har-du-me-student-%c3%b8nsker-intervjuvobjekter/ Har du ME? Student ønsker intervjuvobjekter. « Glamas Weblog

  […] Volda trenger deg til sin mastergrad i “Meistring og myndiggjering”. Ta en kikk på bloggen til Dr Stockmann og Sun for mer […]

 • Gunn

  Takker for interessen. Om noen har lyst å melde seg er det bare å ta kontakt. Jeg håper på mange deltagere. Alle som deltar vil få tilsendt den ferdige oppgave også. Kan jo være noe å vise til barnebarna eller ha på CV’en 🙂 Jeg nås enklest på mail gbringsli@yahoo.no eller mobli 92 83 26 61. Takk til de som har meldt seg allerede. Gleder meg til jeg skal treffe dere.

 • http://petterblogg.wordpress.com/ Petter

  Dette kan jeg tenke meg å være med på! 🙂

 • Gunn

  Send meg en e-post. gbringsli@yahoo.no

 • Måne

  Jeg bor ikke i “nedslagsområdet”, og kan derfor ikke være med. Men jeg synes det er prisverdig at du tar opp dette temaet, og håper du får mange deltakere. Lykke til!

 • Eirran

  Jeg håper også at du får mange som melder seg på dette prosjektet ditt.
  Det har i hvert fall jeg og min samboer gjort 🙂

  Og lykke til med forestående eksamen 🙂
  Hilsen Eirik

 • Gunn

  Om noen sitter og lurer på om de skal melde seg er det bare å ta kontakt. Jeg har allerde fått en del henvendelser, men ønsker meg enda flere. Jeg er ikke bare på jakt etter sensasjonshistoriene, men etter DIN opplevelse med dette, uansett. Du finner e-posten og mobilnummeret mitt i den øverste meldingen. Ta kontakt da vel!

 • Anne Grethe

  Så flott! Ønsker deg lykke til!
  Forøvrig er jeg selv for syk til å delta,
  og bor utenfor ditt utvalgte område.

blog comments powered by Disqus