Dårlige tester for Borrelia (flått)

“Testen som best avdekker borreliose som følge av flåttbitt, avslører halvparten av tilfellene, mens den dårligste avslører 15 prosent.”

Se mer her.  Skjermbildet er hentet fra NRK.no

Flått eller Borrelia er et av ekskluderingskriteriene for M.E.

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus