Avviser at ME skyldes virus

Fra VG Nett:  Avvise at ME skylds virus.

“- Vi er overbevist om at resultatene våre viser at det ikke er noen sammenheng mellom XMRV og ME, i hvert fall ikke i Storbritannia, sier professor Myra McClure.”

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus