Klassekampen: Dyre ME-testar

Les artikkelen her.

“ME: Nye funn av XMRV-virus hos norske ME-pasientar aktualiserer krav om at det offentlege skal dekkja kostnadene til slike testar.”

“Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet ser på dei nye funna som interessante, men svarar klart nei på spørsmålet om å finansiera slike testar.

– Det må vi ta stilling til når vi ser kva dokumentasjon som finst for nytteverdien. Førebels må dette karakteriserast som forsking. Nokon med vitskapleg kompetanse må designa eit forskingsprosjekt og søkja godkjenning og finansiering via dei kanalane vi har for sånt, seier Aarseth til Klassekampen”

Kommentar: Den norske løsningen: Vi må forske på det selv, også når det foreligger god forskningsinformasjon fra USA.

“– Vi vil følgja interessert med på kva som kjem fram der. Vi avviser ikkje teorien om at ME er ein infeksjonssjukdom, men avventar vidare dokumentasjon. Skal vi tilrå å ta i bruk ny teknologi, må det vera fordi ein har dokumentasjon på at det er nyttig, seier divisjonsdirektøren. ”

Kommentar: Dette var nye takter fra direktoratet som som hele tiden har hevdet at adferdsterapi kan behandle ME.

This entry was posted in Klassekampen. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus