Fra VG-nett: Julie (6) rørte Brustad

Artikkelen under er hentet fra http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=532883

“VG fortalte tirsdag om kreftrammede Julie Sørensen (6) som fikk maks seks måneder å leve av norske leger. Nå er ett år gått og Julie er frisk, takket være behandling ved et universitetssykehus i Tyskland.

Men prisen for å redde barnets liv er høy: 2,5 millioner kroner har familien betalt, en regning Norge nekter å dekke.

– En sterk sak

Det hjelper trolig ikke Julie og hennes foreldre. Advokat Hans A. Unneland har på vegne av familien anket avslaget på støtte til behandling inn for Dispensasjons- og klagenemnda for behandling i utlandet.

– Klagenemnda har en uavhengig stilling som gjør at jeg ikke kan gå inn og instruere nemnda, sier helseminister Sylvia Brustad til VG.

Men Julies historie har gjort inntrykk på statsråden:

– Det er en sterk sak, og det gjorde virkelig inntrykk å lese om hennes kamp mot kreftsykdommen, sier statsråden.

– Ikke best på alt

Selv om hun ikke griper inn i Julies konkrete sak, mener hun det er på høy tid å gjøre det enklere å søke kreftbehandling i land der ekspertisen er høyere enn i Norge.

– Vi må erkjenne at vi ikke best på alt her i verden. På generelt grunnlag vil vi nå se om det er mulig å få et tettere samarbeid i Norden og Nord-Europa på utfordrende kreftsykdommer, sier Brustad.

Statsråden har nå bedt Helsedirektoratet levere en utredning av mulighetene for et tettere samarbeid, slik at flere pasienter kan få behandling der ekspertisen er best.

– Målet er å gjøre det lettere å få kreftbehandling i utlandet. Det skal også bli enklere å få delta i studier på utprøvende kreftbehandling, sier Brustad.

I dagens lovtekst heter det at staten ikke støtter utprøvende eller eksperimentell behandling.”

DrStockmann sin Kommentar:  Det eksisterer per dags dato en behandlingsform for M.E. med relativt gode resultater, som ansees for å være eksperimentell og utprøvende.  Åpner helseministeren opp for at kreftpasienter skal få en rettighet til eksperimentell og utprøvende behandling i utlandet må dette også gjelde for alle typer pasienter (inklusive M.E.-pasienter).

This entry was posted in Aviser (norske), ME i Media, VG. Bookmark the permalink.
  • http://arsethica.org/ Nicolas

    Selvsagt. Men en forutsetning for at behandlingen kan kalles “eksperimentell” er at den inngår i et forskningsprosjekt slik at resultatene blir offentlige og tilgjengelige sånn at vi kan hjelpe flere i fremtiden. I tillegg må det være en viss sannsynlighet for at behandlingen skal hjelpe, dvs at den må være tuftet på en slags logikk. Du kan ikke få støtte for å bli frisk fra ME ved å klappe i hendene, legge kabal, reise på cruise eller kun spise makaroni – med mindre det er et solid resonnement bak. Dette ekskluderer 99% av alternative behandlinger (som enten ikke er spesielt glade i å bli testet, eller har blitt testet og funnet uvirksomme sammenlignet med placebo).

    De fremste i Norge på ME sier selv at vi per i dag ikke kjenner til noen behandlinger som virker bedre enn placebo (dvs å vente). Dessverre, får man si, men slik er foreløpig statusen på forskningen :-/

    PS: å klippe ut og lime inn tekst slik du har gjort er langt over grensen for å sitere, og må nok kunne sies å være brudd på opphavsretten. Hvorfor kan du ikke bare gjengi et kort sammendrag og lenke til artikkelen?

blog comments powered by Disqus