1st International Workshop on XMRV: Pathogenesis, Clinical and Public Health Implications

Den 7.-8. september avholdes den første internasjonale workshop-en på XMRV ved National Institutes of Health i Bethesda, Maryland, USA. En veldig god og informativ nettside for workshop-en finner du her. Det er stor interesse for denne workshopen og den er allerede overtegnet.

På onsdagen (den 8.) vil det bli avholdt en webcast (sending på Internett) med en spørsmål og svar-runde. Tidspunktet for denne sendingen er kl 17:15 lokaltid i Washington DC, noe som tilsvarer kl 23:15 i Norge. Denne sendingen vil være tilgjengelig som arkivfil etter direktesendingen.

“This Web cast Q&A wrap-up session will touch on the latest developments in the field in order to evaluate the state of our knowledge, address controversies, and develop an understanding between experts that will help direct future research.”

This entry was posted in ME-nytt, XMRV. Bookmark the permalink.
blog comments powered by Disqus