Når staten gjør deg syk – tør vi vaksinere oss?

På ME-forreningens hjemmeside fant jeg en link til denne artikkelen.

“I en fersk engelsk rapport er det vist at vaksiner som inneholder aluminium, som den norske vaksinen gjorde, i enkelte tilfeller kan føre til ME.”

This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
  • http://viktorviktorsen.blogspot.com Viktor Viktorsen

    Viktig og tankevekkende innspill!!!! Foreldre til unge pike som tillater vaksine for å forebygge livmorhalskreft skulle utstyre døtrene med dagbøker hvor det minste tegn til helse-endringer noteres fra dag 1. etter vaksinen. I tilfeller der “forsøkskaninene” utviklet ME/CFS har det vært meget tungt å komme ca. 20 år etter med historikk som kanskje ikke en gang er journalført hos leger fordi det var jo “bare” virus-/influensasymptomer! Staten har løpt fra ansvaret sitt når det gjelder disse som utviklet ME og har blitt invalidisert og frarøvet et alminnelig liv. Det må de som nå tar nye vaksiner i bruk vite! Staten lover, men er ikke til å stole på når noe går galt.

blog comments powered by Disqus