Mulige årsaker til noen av ME-symptomene ?

Under har jeg samlet noen kjente medisinske årsaker til en del sykdommer, symptomer, tilstander, (…).  Noen av symptomene er like med de symptomene noen ME-pasienter har.

Parvovirus

 • http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=24661
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Parvovirus
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Fifth_disease
 • http://www.b19virus.com/

Aspergillus niger

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_niger

A. niger is less likely to cause human disease than some other Aspergillus species, but if large amounts of spores are inhaled, a serious lung disease, aspergillosis can occur. Aspergillosis is particularly frequent among horticultural workers who inhale peat dust, which can be rich in Aspergillus spores. Less commonly, it has been found on the walls of ancient Egyptian tombs and can be inhaled when the area is disturbed. A. niger is one of the most common causes of otomycosis (fungal ear infections), which can cause pain, temporary hearing loss and, in severe cases, damage to the ear canal and tympanic membrane.

Candida Albicans

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Candida_albicans
 • http://www.doktoronline.no/lex/s/soppinfeksjon_kvinner.html

Bartonella

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Bartonella

Coxiella Burnetii

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Coxiella_burnetii

Q fever:  It is considered possibly the most infectious disease in the world, as a human being can be infected by a single bacterium [http://www.cdc.gov/ncidod/dvrd/qfever/].

Rickettsia

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Rickettsia

Coxsackie B

 • http://en.wikipedia.org/wiki/Coxsackie_B
This entry was posted in ME-behandling. Bookmark the permalink.
 • vivi

  Hei hei!

  Jeg leste litt nærmere på Red Labs nettsider i går, der står det mye interessant. Blant annet fant jeg denne oversikten:
  http://www.redlabsusa.com/cfs/images/healthy_baseline.gif

  Den er vist på Redlab i USA sin side under nærmere forklaring om CFS:
  http://www.redlabsusa.com/cfs/images/healthy_baseline.gif

  Jeg syns dette var interessant fordi det gir en oversikt over prøveresultater sett i forhold til de 3 ulike typene ME de omtaler, der typr 1 er MS-lignende, og type 2 og 3 går i retning av “rheumatoid arthritis”. Alle har utslag/økning på “RNAse fragmentation”, mens de andre målingene går i hver sin retning alt etter hvilken kategori ME man befinner seg (f.eks så går Natural Killercell aktivitet opp ved type 1 og ned ved type 2 og 3).

  Jeg har enda ikke fått resultatene av prøvene jeg har tatt, men kjenner andre seg igjen i denne framstillingen?

  Det sies litt om behandling alt etter type, men der kunne de godt sagt mere for min del…

  Hilsen Vivi

 • vivi

  Hei igjen, så at jeg hadde lagt ut samme link to ganger. Den siste linken til hvor jeg fant diagrammet kommer her:
  http://www.redlabsusa.com/cfs/

  Hilsen Vivi

 • Vivi

  Hallo alle sammen!

  Jeg er fortsatt nyskjerrig på denne sammenhengen mellom prøveresultater og type CFS som Redlabs omtaler. Noen som har sett på dette?

  Hilsen Vivi

 • Sun

  Hei Vivi!

  Virkar som om KDM ikkje er så opptatt av å snakke om kva for ei gruppeinndeling en er i..
  Trur at grunnen til at det har blitt satt opp skisser med grupper er pga forskninga rundt om i verda, og at forskarane skal ha noke å sammenligne med

  http://www.mefmaction.net/Patients/Articles/Diagnosis/DrDeMeirleirsLecture/tabid/224/Default.aspx

  “Gruppe 1 (15-20 prosent)
  Denne gruppa har høye nivåer av oppkuttet RNase L og enzymet elastase (som oppløser elastin, et stoff som gir blodårer og sener sin elastisitet), lave nivåer av enzymet protein kinase og urinsyre og lave til normale nivåer av nitrogenoksid (som virker åreutvidende). Tapping av spinalvæske indikerer forhøyede nivåer av lymfocytter og proteiner i spinalvæsken, som står under forhøyet væsketrykk.
  Disse pasientene har en kronisk, lavgradig virusinfeksjon og betennelsesreaksjon i hjernen.
  Tungmetaller, pesticider og andre utløsende faktorer kan også være involvert. Rundt 20 prosent har lavgradig hjernehinnebetennelse som skyldes en bestemt form for herpesvirus (6A).
  Disse pasientene viser gjerne problemer som forvirring og svekket konsentrasjon og hukommelse. Utmattelsen har sitt utspring i hjernen, mens smerter ikke er framtredende. Pasientenes symptomer har mange likheter med MS.

  Gruppe 2 (10-15 prosent)
  Denne gruppa har meget høye nivåer av oppkuttet RNase L og elastase, høy aktivitet av protein kinase, svært lav aktivitet av naturlige drepeceller og meget lave nivåer av urinsyre i blodet. Dette er meget syke pasienter med bakterieinfeksjoner som gjerne har sitt utspring i bl.a. kjæledyr, smågnagere og flått. Pasientene har alvorlige tarmproblemer.
  Fordøyelseskanalen er en viktig del av immunsystemet fordi 70 prosent av immuncellene befinner seg der. Hvis en pasient har lekk tarm, er tarmen blitt mer gjennomtrengelig for fremmedproteiner, som lettere opptas i blodet og vevet med betennelsesreaksjoner som resultat. De Meirleirs test omfatter 12 skadelige tarmbakterier.

  Gruppe 3 (60-70 prosent)
  Majoriteten av ME-pasientene befinner seg i denne gruppa. Denne profilen har likhetstrekk med gruppe 2, men ikke så alvorlige symptomer.
  Ofte føler pasientene smerter over hele kroppen, og det skyldes feilfunksjoner i den delen av hjernen og sentralnervesystemet som bearbeider smerte. Disse pasientene har også infeksjoner i magen og tarmene, og bakterier kan påvises i blodet.”

  http://www.mefmaction.net/Portals/0/docs//CFS_De_Meirleir.pdf

 • Vivi

  Hei Sun!

  Ja jeg har sett de grupperingene beskrevet før, men for meg ble det mye mere oversiktlig med diagrammet, der gruppe 2 og 3 vel har byttet plass (i diagerammet er gruppe 3 den alvorligste). Man kan jo egentlig bare plotte inn egne resultater og så se hvor man ligger.

  Klart det er viktigst med klassifisering for forskere og også for KDM i forhold til å avgjøre hvilken behandling den enkelte bør få. Men også i forhold til svada som er presentert rundt ME de siste årene, så syns jeg det er interessant med så mye “harde fakta” som mulig. Derfor lurte jeg på om diagrammet virkelig stemmer i praksis.

  Hilsen Vivi

 • Anonymous

  Vivi: anbefaler at du tar med en utskrift av oversikten på neste KDM-time. Så får du han til å tegne inn hvor du ligger. Jeg har gjort det på en annen oversikt, og det var veldig nyttig for både oss og fastlegen å se 🙂

 • tingeling

  Hvilken oversikt er det dere snakker om her? Hvor finner man den?

 • drstockmann
 • Sun

  Det fins en anna versjon av det diagrammet, som kanskje er meir oversiktlig, men har ikkje leita nok…

  En anna ting er:
  Har forstått det slik at KDM vurderer alvorlighetsgraden spesielt ut ifrå kor lav/lite aktiv NK-Cellene er. Det står om det i intervjuet som Frank Twisk hadde med han.
  http://www.hetalternatief.org/Interview.htm
  Men det er på nederlandsk/flamsk(?) og er berre oversett til spansk.
  Vi har oversett en liten del av det:
  http://drstockmann.wordpress.com/2008/08/07/diagnostikk-%e2%80%93-mark%c3%b8rar-%e2%80%93-rnase-l-%e2%80%93-mark%c3%b8ren

  Har planer om å oversette meir, men har ikkje blitt tid til det enda…

 • Anonymous

  Aner du hvilke NK-celle verdier som blir regnet som alvorlig og mindre alvorlig etc?

 • Sun

  Det viktigaste er at det i det heile tatt er liv i NK-cellene.Då er det håp om bedring.

  Behandlinga til KDM går først og fremst ut på å hjelpe kroppen sitt immunsystem til å fungere (meir)normalt igjen, ved å finne evt skjulte infeksjonar (virus, bakteriar, parasitter etc).
  Då vil også NK-cellene forbedre seg smått om senn, til å gjere jobben sin.
  Det viste heldigvis tydelig forbedring ved kontrollen min etter 3mndrs behandling hos KDM 🙂

 • Sun

  Sjå på denne presentasjonen som De Meirleir har laga:
  http://www.imabis.org/media/sfc_2006_meirlier.pdf

  s 50 står det om NK-Celler:
  “Poor NK function & low number of NK cells
  What could have a positive influence?”
  (les det som står om det på den sida).

  Side 60 ser du en Case,Kvinne 57 år:
  NK-celler er målt før og etter behandling (i ca 1 år)
  side 61 står det også en Case (Mann, 54år),
  der NK-celler er oppgitt før og etter behandling.
  (Medisiner som blei brukt er oppgitt nederst på sidene)

 • Vivi

  Tusen takk, veldig interessant! Men dette med lav NK-celleaktivitet; diagrammet viser jo at en form for ME som ligner og nærmer seg MS har høy NK-celleaktivitet? Kjenner en annen som også har ME med i stor grad andre symptomer enn meg, og det forklarer jo hvorfor, men at fellesnevneren er forhøyet RNAse-fragmentering. Men slike diagrammer er jo en sllags gjennomsnitt av funn, det er helt sikkert veldig individuelle sammensetninger.

 • Sun

  Denne presentasjonen har også KDM har laga:

  http://www.mefmaction.net/Portals/0/docs//CFS_De_Meirleir.pdf
  Sjå på side 18 (av 31):
  Her ser du “balansen” i immunsystemet,
  ved ME/CFS viser det at NK-celler er lave,
  og ved MS er dei forhøya

  På side 19 (av 31) forklarer han hovudforskjellen på ME/CFS og MS.

  Elles er det interressant å sjå på dei tre neste sidene (20,21 22)
  der ME/CFS-mekanismene/symptoma blir forklart.
  Studer spesielt det som står om Channelopati,
  det forklarer mykje av det vi som har ME har problemer med, synest eg.
  Går an å studere litt om gangen, og helst ikkje for seint på kveld…

blog comments powered by Disqus