"Innførsel av legemidler til personlig bruk – ved forsendelse"

“Innførsel av postpakker og andre forsendelser av legemidler til eget bruk er tillatt når det dreier seg om legemidler som er lovlig ervervet i et EØS-land. Unntatt fra dette er legemidler med innhold av narkotika m.v. (1) og legemidler som anses som dopingmidler (2) i Norge. Mengden av det enkelte legemiddel skal ikke overskride tre måneders forbruk.

Det må kunne dokumenteres overfor Tollvesenet at varen er lovlig innkjøpt. Dokumentasjon kan for eksempel være kvittering fra apotek/utsalgssted eller resept med påtegning fra apoteket. Dersom disse betingelser er oppfylt, kan pakken utleveres fra tollstedet/poststedet direkte til adressaten.

(1) Forskrift av 30.juni 1978 m.v. med narkotikaliste
(2) Forskrift av 30.april 1993 om hva som anses som dopingmidler, med dopingliste”

Kopiert fra http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____60721.aspx

This entry was posted in Min behandlingsblogg. Bookmark the permalink.
  • http://drstockmann.wordpress.com/2008/10/26/innf%c3%b8rsel-av-medisiner-og-kosttilskudd/ Innførsel av medisiner og kosttilskudd « Vitenskapelig behandling av M.E. med god effekt

    […] man skal forholde seg til kjøp av legemidler fra utlandet.  Jeg har tidligere skrevet litt om det her.  Jeg har snakket med Tollvesenet og Legemiddelverket, og her er de reglene man i korte trekk må […]

blog comments powered by Disqus